Cherub Fuchsia

JPGs of our cherub Fuchsia on white background – SKU 21111.